Serap Şen

Bilişim hakkında herşey…

İki Boyutlu Grafikler

Bu konuyla ilgili komut ve açıklamaları görmek için komut satırına help graph2d yazdığımızda aşağıdaki bilgiler gelir.

Two dimensional graphs.

Elementary X-Y graphs.
plot – Linear plot.
loglog – Log-log scale plot.
semilogx – Semi-log scale plot.
semilogy – Semi-log scale plot.
polar – Polar coordinate plot.
plotyy – Graphs with y tick labels on the left and right.

Axis control.
axis – Control axis scaling and appearance.
zoom – Zoom in and out on a 2-D plot.
grid – Grid lines.
box – Axis box.
rbbox – Rubberband box.
hold – Hold current graph.
axes – Create axes in arbitrary positions.
subplot – Create axes in tiled positions.

Graph annotation.
plotedit – Tools for editing and annotating plots.
title – Graph title.
xlabel – X-axis label.
ylabel – Y-axis label.
texlabel – Produces the TeX format from a character string.
text – Text annotation.
gtext – Place text with mouse.

Bu komutlardan birkaçını örnek üzerinde inceleyelim:

a)plot komutu:

Matlab’da plot komutuyla grafik çizdirmek için tanımlanan fonksiyonun x değişkeninin başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki her değer için ayrı ayrı hesaplatılan
grafiğe ait (x,y) noktalarını koordinat düzleminde isaretletmeliyiz.

Kullanımı:
değisken_adı=ilk_değeri:artıs_miktarı:son_değeri;
fonksiyon_değiskeni=fonksiyon_tanımı;
plot(x,y);

Not 1) plot(x,y) komutu yerine iki noktayı doğru ile birleştiren komut olan line(x,y) komutunu da kullanabiliriz.

Not 2) plot komutuyla çizdirilen grafiğe ait çizgi özelliklerini de belirtebiliriz.Bunu

plot(x,y,’çizgi_özellikleri’,…); veya
plot(x,y,’özellik1′,değer1,’özellik2′,değer2,…);
biçiminde belirtiriz.

Buradaki çizgi özellikleri ve değerleri sunlardır:

Color: line nesnesinin rengini düzenlemeye yarar.
LineStyle: Çizgi stilini belirleyen özelliktir.Alabileceği
değerler; -, –, -., :, ve none dir.Değeri none olursa çizgi
görünmez.
LineWidth:Çizginin kalınlığını düzenleyen özelliktir.
Marker:Çizginin isaretini belirleyen özelliktir.

b)axis komutu:

Grafiğin eksenleri çizdirilen fonksiyonun minimum ve maksimum değerlerine göre ayarlanmıştır.”Axis” komutu grafiklerin daha anlaşılır olması için önemli bir araçtır ve her zaman plot’tan sonra kullanılır.

Kullanımı:
“axis([xmin, xmax, ymin, ymax])”
şeklindedir. Bu sayede görmek istediğimiz grafiğin eksenlerin en küçük ve en büyük değerleri ayarlanabilir.

ÖR:0 ile 2π arasında 0.1 lik adımlarla Y=x^3+tanx fonksiyonunu çizelim.

Çözüm:
x=0:0.1:2*pi; //0dan 2π ye kadar 0.1lik adımlarla aralığımı belirledim
Y=x.^3+tanx; //fonksiyonumu yazdım
plot(x,y,’o'); //x ve y koordinatlarını ‘o’ şeklinde göstersin
title(‘Y=x.^3+tanx grafiği’); //başlık ekledim
xlabel(‘x’); // x koordinatında x yazsın
ylabel(‘y’); //y koordinatında y yazsın
grid on //ölçeklendirme yapsın grid açık

Grafiği şu şekilde görebilirsiniz:

ÖR:0 ile 2π aralığında 0.1 lik adımlarla
Y1=e^x
Y2=e^3x
Y3=e^5x
fonksiyonlarını farklı renklerde aynı grafik üzerinde gösteriniz.

Çözüm:

x=0:0.1:2*pi; //aralığımı belirledim
Y1=exp(x);
Y2=e(3*x);
Y3=exp(5*x);
//fonksiyonlarımı tanımladım
plot(x,Y1,’r',x,Y2,’g',x,Y3,’b'); //x aralığı tüm fonksiyonlar için aynı,1.grafik kırmızı(red),2.grafik yeşil(green),3.grafik mavi(blue) görünsün.
Burada axis komutunu kullanmamız gerekir.Çünkü overlapping olayı gözlenir.
Overlapping:grafiklerin üstüste binmesi olayı,yada net görünememesi…Bunu çözmek için axis komutunu kullanmalıyız.
axis([0 2*pi 0 400]); //min ve max değerlerimizi belirledik
grid on //ölçeklendirme açık
title(’2d grafik’); //grafik başlığı
xlabel(‘x’);//x koordinatı x olsun
ylabel(‘y’); //y koordinatı y olsun

Grafiği şu şekilde görebilirsiniz:

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me

Microsoft Imagine Cup 2012 Repharm Project

Makalelerimi takip edebilirsiniz…

Arşivlerim

Readmee E-dergimiz

Anketler

Web Sitemi Beğendin mi?

  • Kötü (24%, 35 Votes)
  • Fena değil (8%, 12 Votes)
  • İdare eder (10%, 15 Votes)
  • İyi (18%, 27 Votes)
  • Çok iyi (40%, 57 Votes)

Total Voters: 146

Loading ... Loading ...

Kaç Kişi Online?